Zpráva bude odeslána na adresu oldrich@3mosquitos.cz.

 
Oldřich Kvapil
CZ EN

dílna
3mosquitos

Perníkářské řemeslo zaniklo vlastně s tradičním perníkářstvím asi na konci 19. století. Nahradila ho výroba průmyslově vyráběných perníků. Perníkáři likvidující živnost, nebo jejich dědici, viděli, že dřevěné formy mají historickou a estetickou hodnotu a zhusta celé soubory forem předávali do muzeí. Tam formy po dlouhá léta ležely v depozitářích a jen nemnoho historiků, muzejníků nebo výtvarníků je studovalo. Materiálem, s nímž pracuje, jsou převážně dobře vyzrálá tvrdá dřeva domácích ovocných stromů. Převládá hrušeň, třešeň, švestka, jabloň a také ořech. Nejstarší datované formy pocházející ze 17. století se vyznačují vysoce estetickým provedením a čerpají náměty ze života vyšší společnosti - kavalír a dáma, jezdec na koni, lovec, svatební a náboženské motivy. Výrobou forem se zabývali profesionální řezbáři, znalí nejen základů anatomie figur a detailů dobové módy, ale také zákonitostí reliéfní, negativní řezby. S určitým zpožděním se zboží vytlačované do forem začalo uplatňovat v městském a ještě později i vesnickém prostředí. Drahý marcipán byl nahrazován levnějším perníkovým těstem, které sice také dokázalo věrně kopírovat nejjemnější detail, ale následné pečení je dělalo méně čitelnými. Novému materiálu se postupně přizpůsobily i méně detailní formy, které si vyřezávali většinou samotní perníkáři. K novým motivům patří figury vojáků, myslivců, mládenců, dívek a husarů, koní, domácích zvířat, milostné motivy srdce, věnečku, děťátka a mnoho dalších. Perník s plastickým motivem byl po dlouhou dobu nejen univerzální pochutinou, ale také dárkem symbolické hodnoty.

Dřevěná forma Dřevěná forma Dřevěná forma Dřevěná forma Dřevěná forma