Zpráva bude odeslána na adresu eva@3mosquitos.cz.

 
Eva Francová
CZ EN

dílna
3mosquitos

O linorytu Linoryt je grafická technika tisku z výšky, která využívá principu tisku neodřezaných nebo neodrytých ploch matrice. Tiskařská barva se válečkem nanáší na vystouplé plochy a z nich se v satinýrce (válcový grafický lis) nebo ručně pomocí válečků nebo kostic silným přítlakem přenáší na grafický papír. Linoryt a linořez jsou modernější obdobou dřevorytu a dřevořezu. První užití této techniky je neznámé. Z jedné originální matrice lze vytisknout maximálně 200 kusů, běžně se jich však tiskne mnohem méně.

»» více »» méně

O tisku Veškeré tisky jsou realizovány na ušlechtilý grafický papír. Každý ruční tisk je originál - je signovaný, číslovaný a datovaný.
Jednoduchý tisk: jednoduchým tiskem se rozumí základní tisk z matrice provedený na tiskařském válcovém lisu (satinýrce). Zpravidla bývá jednobarevný, na některé tisky se však používá harmonická kombinace více barev. Každý jednotlivý tisk z jedné matrice se tak může svým odstínem mírně odlišovat jeden od druhého.
Kolorovaný tisk: kolorovaný tisk je vytvořen speciální technikou a je kombinací digitálního tisku a ručního tisku na válcovém lisu (satinýrce). Bývá mnohobarevný a všechny jednotlivé tisky z jedné matrice jsou barevně prakticky shodné.
Digitální tisk: digitální tisk není na rozdíl od ručního tisku originálem, je celý kompletně vytištěn na digitální tiskárně, není opatřen signací, očíslován ani datován. Na první pohled se ovšem od ručního tisku neliší, chybí vytlačená stopa po matrici.
Tisky v rámu: máte možnost zakoupit každý grafický list už vsazený do dřevěného masivního rámu se sklem.

»» více »» méně

Tarot Tarot je karetní systém skládající se ze 78 karet. Má úzkou souvislost s okultismem, esoterikou, Kabalou, astrologií, alchymií, ale i hlubinnou psychologií C.G. Junga. Je nejčastěji spojován s nahlížením do budoucnosti, s vykládáním osudu, ale je i užitečnou pomůckou k rozvíjení vlastních schopností, fantazie a umění komunikace.
Tarot se dělí na Velkou Arkánu, která má 22 karet nazývaných Trumfy a Malou Arkánu čítající 56 karet. Na Velkou Arkánu můžeme pohlížet také jako na esenci veškerých znalostí lidstva a představuje též souhrn archetypů a cestu každého jednotlivého člověka životem. Naše Karty jsou zpracované ve stylu klasického Marseilleského Tarotu z konce 17. století. Samotná karta má rozměry 135 X 240 mm.